Anciennes œuvres sorties  < - 1999 :

De Miyamoto À Toi | Miyamoto Kara Kimi e : Lien vers la Fiche
Itoshi No Irene | Irene Of Love : Lien vers la Fiche